91c38f21-23e6-49fb-84dd-a01d15b609e5 jobdigger

Manager Midden

Functieomschrijving

Manager midden- en kleinbedrijf bij de Belastingdienst

  • Enschede en/of Almelo

"In mijn team zitten medewerkers van heel verschillend pluimage en opleidingsniveau en toch willen en kunnen we samen doelstellingen realiseren. Op persoonlijk én vakinhoudelijk niveau omdat we van mening zijn dat we in zo'n omgeving en sfeer de publieke zaak het beste kunnen dienen." Marco Blom, manager bij de Directie Midden- en Kleinbedrijf van de Belastingdienst.


De Belastingdienst vernieuwt en dat gebeurt stap voor stap. We werken aan modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, een soepele uitvoering, goed toezicht en een efficiënte inning. Doordat we het echt gemakkelijker maken en mensen op maat ondersteunen, houden we voldoende menskracht over om degenen die bewust ontduiken aan te pakken. Zo versterken we het vertrouwen in een moderne Belastingdienst en maken we waar wat er in onze missie staat: de Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland.
In jouw rol van manager bij de Belastingdienst heb je dienstverlening hoog in het vaandel staan en omarm je onze strategie en doelstellingen. Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je opereert en op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je coacht, begeleidt én stuurt medewerkers aan van een regulier MKB team, waarin juristen en controlemedewerkers van verschillend niveau (MBO, HBO, Universitair) samenwerken in het toezichtsproces. MKB is in een omgeving die aan verandering(en) onderhevig is, waarin processen en werkzaamheden regelmatig wijzigen en waarin zij toch doelstellingen willen en kunnen behalen. Je creëert een veilige omgeving waarin jouw medewerkers zich kunnen ontwikkelen en beschikken over de noodzakelijke kennis om hun werkzaamheden uit te voeren. Je bewaakt deadlines en je stuurt op output. Met jouw kwaliteiten weet je hoe je je team moet aansturen, medewerkers inspireert en enthousiasmeert en hoe je het beste uit jouw mensen kunt halen. Tegelijkertijd kunnen ze bij jou terecht voor een deskundig advies en vakinhoudelijk met jou sparren over complexe vraagstukkende waarbij hulp en advies nodig is.
Samen gaan jullie voor een optimaal resultaat en willen jullie een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de Belastingdienst van de toekomst.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Marco? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

• Je hebt een wo-master in een fiscale, bestuurskundige of andere relevante richting.
• Je hebt minimaal drie jaar leidinggevende ervaring aan medewerkers van verschillend (opleidings)niveau.
• Je hebt ervaring met het coördineren van meerder complexe en multidisciplinaire projecten en processen (tegelijkertijd).
• Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met fiscaliteit en van het toezichtproces.
• Je bent in staat draagvlak voor veranderingen te creëren, zowel in- als extern.


Coachen, begeleiden en ook leidinggeven is jouw tweede natuur. Je werkt en stuurt met kennis van zaken, kunt schakelen tussen leiderschapsstijlen, zorgt voor verbinding en je creëert vertrouwen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden en je stuurt helder en duidelijk op basis van gedegen en inhoudelijke argumenten. Je doorziet processen in een oogwenk en dan weet je waar je kunt verbeteren. Je beschikt over tactisch en bestuurlijk inzicht. Je bent resultaatgericht, enthousiast en betrokken en je beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd ben je enorm flexibel: je hebt er zichtbaar plezier in om je te bewegen in een veranderende organisatie.


Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4086 - €6097 (bruto)
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36


Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.
Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

De organisatie - Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

De afdeling - Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,5 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP' ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.

Aangezien de managers uitwisselbaar moeten zijn, verwachten we dat je zowel op kantoor Enschede als kantoor Almelo werkzaam kan zijn.
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.
Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 29 augustus en 2 september vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.
De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.
Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan twee jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.
De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.
Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen.

Voor sommige functies is een online voorselectietest onderdeel van de procedure. In dat geval ontvang je per e-mail meer informatie over de procedure en de uiterlijke inlevertermijn. Het maken van de test duurt ongeveer 120 minuten.

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een selectiegesprek, waarin een selectiecommissie je beoordeelt op de competenties van de functie aan de hand van een gedragsgericht interview.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In dat geval word je telefonisch of per e-mail hiervoor uitgenodigd.

Als je de belangrijkste stappen in het selectieproces succesvol hebt doorlopen, draagt de adviseur Werving & Selectie van het Employability Center je voor aan het organisatieonderdeel.

Het organisatieonderdeel nodigt je telefonisch of per e-mail uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Na een positieve afronding krijg je te horen waar en wanneer je kunt beginnen met je nieuwe baan bij de Belastingdienst!

  • Stel je vraag aan Ellen Snijers

    • Neem contact op via de telefoon. Neem contact op via Whatsapp.

  • Stel je vraag aan

    • Neem contact op via de telefoon. Neem contact op via Whatsapp.
Waarmerk drempelvrij.nl
Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.